Geschiedenis

De kinderboerderij opende officieel voor het eerst op 1 juli 1983 “haar staldeuren” voor het buurtpubliek (in samenwerking met wijkcentrum Ceintuur). Enkele jaren daarvoor was een aantal buurtbewoners op het idee gekomen om op het oude RAl-terrein een kinderboerderij te starten. De gemeente Amsterdam zag in eerste instantie niet veel in deze plannen, maar uit een wijkenquête bleek dat de plannen gesteund werden door het grootste deel van de buurtbewoners. KB_De_Dierenpijp-106 We zijn begonnen onder de naam “kinderboerderij de Oude Raai” maar dit is maar van korte duur geweest. Op dierendag in 1983 is vereniging kinderboerderij “de Dierenpijp” (nu kinderboerderij "de Pijp") opgericht. Deze vereniging was nodig om het behoud van de boerderij te kunnen garanderen alsmede het beheer in goede banen te leiden. In 1984 voerde het stadsdeel een grote bezuinigingsronde. Dit was voor de vereniging een grote stimulans om zoveel mogelijk leden te werven, hetgeen uitstekend lukte. Het jaar 1986 was een belangrijk jaar: de geboorte van het eerste kalf in de Pijp en de opening van de educatieve ruimte “De Schaapskooi” (met behulp van gemeentegelden). Nu stond de boerderij definitief “op de Amsterdamse kaart”. KB_De_Dierenpijp-114 Een aantal jaren draaide de kinderboerderij op vrijwilligers, wat op zich lukte, maar wat de continuïteit van het voortbestaan van de kinderboerderij niet waarborgde. In 1988 werden de deelraden in Amsterdam ingesteld. De zaken van de kinderboerderij werden vanaf die datum behartigd door de afdeling Welzijn van deelraad de Pijp. Aangezien de verhouding met deze deelraad veel beter was dan met de Centrale Stad en de boerderij enorm groeide, werd er in 1989 een aanvraag ingediend voor een betaalde beheerdersbaan op de kinderboerderij. De deelraad besloot dat jaar nog subsidie te verstrekken voor een formatieplaats van 24 uur per week. Deze functie werd opgedeeld in 2 kleine banen van 12 uur voor o.a. beheer van het terrein, de dierverzorging, coördinatie en begeleiding van vrijwilligers. Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de boerderij is het jaar 1997; de boerderij werd geteisterd door een grote brand waarbij het oude hoofdgebouw totaal afbrandde. Hierbij zijn enkele dieren overleden en is er veel administratie en fotomateriaal verloren gegaan. De boerderij heeft toen korte tijd zijn deuren moeten sluiten i.v.m. de afvoer van de verbrande resten. Tijdens de bouw van het huidige hoofdgebouw zijn we echter zoveel mogelijk open geweest. Er werken inmiddels 5 bestuursleden en 5 vaste medewerkers die, samen met ongeveer 30 volwassen- en 20 jeugdvrijwilligers, zorgen voor het draaiend houden van de boerderij; het verzorgen van de boerderij-dieren, het bijhouden van de heemtuin en het onderhouden van de opstallen en het terrein. De recreatieve en (milieu)educatieve aspecten gaan op de kinderboerderij en in de heemtuin hand in hand.